O společnosti

Sanofi Genzyme Česká republika

Když na sebe Sanofi Genzyme vzal úkol pomoci pacientům s lyzosomálními střádavými onemocněními, byly tyto nemoci neléčitelné a budoucnost postižených pacientů byla bezútěšná.

V 80. letech započala společnost Sanofi Genzyme výzkum v oblasti enzymové terapie pro vzácná onemocnění. V roce 1991 slavila velký úspěch, když byla po letech vývoje a testování schválena enzymová léčba pro nejčastější formu Gaucherovy choroby (typ 1). Tento průlom změnil nejen životy nemocných s Gaucherovou chorobou, ale stál také na počátku vývoje léčiv pro další lyzosomální poruchy.

V České republice se společnost Sanofi Genzyme zaměřuje především na diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění, resp. lyzosomálních střádavých onemocnění a léčbu roztroušené sklerózy (RS).

Vzácná onemocnění (orphan diseases) jsou charakterizována nízkou četností v populaci – konkrétně v zemích Evropské unie při výskytu méně než jednoho nemocného na 2 000 obyvatel. Pro porovnání můžeme uvést např. výskyt hypertenze u české populace, který je 30 %, tzn. 3 nemocní na 10 obyvatel. Společnost Sanofi Genzyme se zabývá i léčbou tzv. velmi vzácných onemocnění (ultra-orphan diseases), jejichž četnost je obecně definována jako méně než jeden nemocný na zhruba 50 000 zdravých jedinců.

Sanofi Genzyme nejenže vyvíjí nové léčebné metody, které mohou zlepšit, či dokonce zachránit životy, ale také přijímá s tím spojenou zodpovědnost – pomáhá zajistit, aby všichni pacienti měli přístup k potřebné léčbě. K naplnění tohoto cíle pracujeme na mnoha frontách. Společnost Sanofi Genzyme v posledních letech podpořila v ČR několik úspěšných projektů, jež vedly k nalezení a léčení pacientů se vzácnými onemocněními. Současně s vyhledávacími programy se v ČR uskutečňují i klinické studie, jež nabídnou šanci pro záchranu života dalším pacientům po celém světě.

Společnost Sanofi Genzyme velkou měrou podporuje charitativní péči. V současné době intenzivně rozvíjí svůj celosvětový charitativní program – ICAP (International Charitable Access Program). V jeho rámci plně hradí léčbu pacientům, pro něž je z jakéhokoli důvodu nedostupná. Tohoto programu se účastní také čeští pacienti.

Pro Sanofi Genzyme je typické, že zaměstnává vynikající odborníky a dokáže významnou část svého úsilí věnovat pacientům, kteří dosud marně hledali řešení své nelehké životní situace.

Pobočka v České republice byla založena v roce 2003 jako organizační složka Sanofi Genzyme B. V. Europe a v současné době je součástí společnosti Sanofi.

Sanofi Genzyme
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Czech Republic

IČO: 44848200
DIČ: CZ44848200