O společnosti

Naše výzkumné aktivity

Sanofi Genzyme – naše výzkumné aktivity

Od založení v roce 1981 se společnost Sanofi Genzyme soustřeďuje na vývoj inovativních medicínských produktů, aby zlepšila život pacientům s výrazným omezením způsobeným jejich nemocí. Během mnoha let dospěl výzkum a vývoj prováděný společností Sanofi Genzyme k unikátním léčebným postupům u často dosud neléčitelných nemocí. Nové technologie vyvinuté společností Sanofi Genzyme pomáhají léčit pacienty se vzácnými, geneticky podmíněnými dědičnými nemocemi. Významnými oblastmi výzkumného zájmu společnosti a jsou střádavá lyzosomální onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění CNS a autoimunitní onemocnění.

Od průkopnických technologií k inovačním terapiím

Mezinárodní výzkumný tým, čítající více než 400 vědců, se v hlavním sídle v Bostonu v USA dlouhodobě zabývá vývojem špičkových biomedicínských technologií, s jejichž pomocí lze čelit významným lékařským a společenským výzvám. Cílem výzkumu je vyhovět potřebám pacientů a zvyšujícím se nárokům poskytovatelů zdravotní péče. Společnost Sanofi Genzyme investovala jen v roce 2010 786 milionů USD do výzkumu a vývoje. Kromě výzkumu ve vlastních laboratořích podporuje Sanofi Genzyme důležité výzkumné aktivity předních akademických a nezávislých center. Společnost Sanofi Genzyme také úzce spolupracuje s partnery v oblasti klinického vývoje, aby dokázala inovační terapie co nejrychleji uvést na trh.

Nadále rozšiřujeme svoji výrobní kapacitu a jsme dlouhodobě odhodláni dodávat pacientům kvalitní produkty. Investice do našich výrobních závodů po celém světě dosáhnou v letech 2012–2015 přibližně 1 miliardy USD.

Sanofi Genzyme
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Czech Republic

IČO: 44848200
DIČ: CZ44848200