O společnosti

Lékařské oblasti

Společnost Sanofi Genzyme sleduje ve vývoji produktů prvořadý cíl – vývoj nových produktů a nových služeb pro dosud nevyřešené lékařské problémy. V průběhu své více než dvacetileté historie Sanofi Genzyme nejenže vybudoval kompetenční centra pro určité lékařské oblasti, ale také nashromáždil dlouholeté zkušenosti v pionýrských oblastech moderní medicíny. V této kombinaci byly vyvinuty průkopnické produkty, a zároveň získány i nové důležité poznatky v chápání léčby různých onemocnění.

Lyzosomální střádavá onemocnění

Sanofi Genzyme je znám jako světová jednička ve výzkumu, vývoji produktů a spolupráci s lékařskými odbornými kruhy a svépomocnými skupinami pro léčbu lyzosomálních střádavých nemocí. První produkt schválený pro léčbu lyzosomálních střádavých nemocí, konkrétně pro Gaucherovu nemoc 1. typu, byl uveden na trh v roce 1991 a přinesl lidem s touto nemocí zcela nové léčebné možnosti. Mezitím vyvinula společnost Sanofi Genzyme následný produkt pro léčbu Gaucherovy nemoci a zároveň zavedla v Evropě i produkty pro léčbu Fabryho nemoci, Pompeho nemoci a mukopolysacharidózy 1. typu. Nové způsoby léčby dalších lyzosomálních střádavých nemocí se nacházejí ve stadiu vývoje.

Autoimunitní onemocnění

Ve výzkumu autoimunitních onemocnění společnost Sanofi Genzyme poměrně rychle nasbírala rozsáhlé zkušenosti. Ve spolupráci s Cambridge Antibody Technology je vyvíjena monoklonální protilátka, která má být používána k léčbě roztroušené sklerózy.

Roztroušená skleróza (RS)

Společnost Sanofi Genzyme se věnuje rovněž oblasti léčby roztroušené sklerózy.
Roztroušená skleróza je chronické demyelinizační autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy charakterizované lokální destrukcí myelinu, ztrátou axonů a gliovou jizvou (skleróza), což se klinicky projeví neurologickou dysfunkcí.
Vzhledem k příznivým výsledkům klinického zkoušení III. fáze se tak bude moci Sanofi Genzyme v brzké době představit v nové roli na poli RS.

Sanofi Genzyme
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Czech Republic

IČO: 44848200
DIČ: CZ44848200