O společnosti

Technologie

Společnost Sanofi Genzyme používá ve výzkumu a vývoji integrovaný přístup, díky němuž se dnes daří nacházet nové metody léčby pro dosud nevyřešené medicínské problémy. Sanofi Genzyme využívá kombinace špičkových moderních technologií, s jejichž pomocí dále rozvíjí již existující metody léčby, ale současně se zaměřuje i na vývoj zcela nových léčebných postupů.

Enzymy

Od roku 1991, kdy byla povolena první enzymová substituční terapie k léčbě Gaucherovy nemoci 1. typu, patří společnost Sanofi Genzyme mezi přední společnosti v oblasti léčebných proteinů. Zkušenosti a průběžné úspěchy s léčivy na bázi proteinů, zejména při léčbě genetických onemocnění, jako jsou lyzosomální střádavá onemocnění, staví společnost Sanofi Genzyme na pozici jedné z vedoucích mezinárodních společností v této oblasti.

Enzymy společnosti Sanofi Genzyme se vyrábějí rekombinantní technologií. Navzdory tomu, že proteiny jsou známy už dlouhou dobu a jejich struktura je dobře popsána, je rekombinantní výroba těchto komplexních bílkovin v průmyslovém měřítku technickou výzvou. Vyžaduje rozsáhlý výzkum, specializované znalosti a exaktní zacházení s komplexními technikami z genetiky, molekulární biologie, biochemie a buněčné kultivace.

Genová terapie

Ve výzkumu v oblasti genové terapie začala společnost Sanofi Genzyme působit v roce 1991. Podnětem k výzkumu byly první snahy o genovou terapii mukoviscidózy, na nichž se společnost Sanofi Genzyme podílela. Mezitím byl výzkum společnosti Sanofi Genzyme v genové terapii rozšířen na kardiovaskulární onemocnění, onemocnění CNS, rakovinu a vzácná genetická onemocnění. V současné době se Sanofi Genzyme v těchto oblastech genové terapie podílí na více než tuctu výzkumných kooperací s vědeckými institucemi a provádí klinické studie genové léčby pro kardiovaskulární onemocnění a onemocnění CNS. Společnost Sanofi Genzyme vyvinula portfolio terapeutických vektorů a produktových kandidátů pro genovou léčbu a ocitá se tím na špici klinického vývoje nových genově terapeutických produktů.

Vývoj léků na bázi malých molekul

Vývoj léků na bázi malých molekul je oblast, na kterou se Sanofi Genzyme stále více soustřeďuje. S pomocí automatizované kombinatorní chemie, vysoce výkonného screeningu (HTS) a rozsáhlého souboru více než milionu chemických sloučenin zkoumá Sanofi Genzyme způsobilost malých molekul (small molecules) k použití proti různým nemocem. Mezi tyto nemoci patří lyzosomální střádavé nemoci a také rakovina.

Sanofi Genzyme
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Czech Republic

IČO: 44848200
DIČ: CZ44848200