Oblasti léčby

Rakovina štítné žlázy

Štítná žláza je útvar ve tvaru motýla, nacházející se ve spodní části hrdla. Má dvě křídla (laloky) na pravé a levé straně, které jsou uprostřed spojené. Štítná žláza vytváří, ukládá a uvolňuje tyreoidní hormony (zvané T3 a T4), které ovlivňují téměř každou buňku v těle a pomáhají regulovat nesmírně důležité funkce, např. metabolismus.

Rakovina štítné žlázy je karcinomatózní tumor neboli bujení ve štítné žláze. Za normálních okolností je náhrada starých tyreoidních buněk nově produkovanými buňkami konstantní a regulovaná. V některých případech se některé buňky stanou abnormálními a nesledují pravidelný cyklus růstu. Když tyto abnormální buňky nadále rostou a množí se nekontrolovaným způsobem, vytvářejí nádor.

Existují čtyři hlavní typy rakoviny štítné žlázy:

  • papilární
  • folikulární
  • medulární
  • anaplastický

Papilární a folikulární tumor štítné žlázy je nejběžnější a představuje 90 % tumorů štítné žlázy. Často se jim říká „diferenciované“ a „dobře diferenciované“ tumory štítné žlázy. Pětiletá míra přežití pacientů s rakovinou štítné žlázy je 96 % a pouze asi 8 % zemře na příčiny související s dobře diferenciovaným nádorem do 30 let po původní léčbě.

Rakovina štítné žlázy je běžnější u žen než u mužů – objeví se téměř u trojnásobného počtu žen oproti mužům. Rakovina štítné žlázy zasáhne člověka v mladším věku oproti většině jiných nádorů – převážná část pacientů je ve věku 20 až 54 let. Šance na uzdravení závisí na typu rakoviny štítné žlázy, na tom, kde se nachází (např. jestli se rozšířila), na věku a celkovém zdravotním stavu.

Prognóza pacientů s dobře diferenciovanou rakovinou štítné žlázy je velmi dobrá. Avšak po úspěšné terapii je možné, že se rakovina štítné žlázy vrátí, někdy i desítky let po původní léčbě. To znamená, že je třeba docházet k lékaři na rutinní kontroly – čím dříve je recidiva zachycena, tím větší jsou šance na úspěšnou léčbu.

Diagnózy

Je několik důvodů, kdy byste vy nebo váš lékař mohli pojmout podezření, že se jedná o rakovinu. Jedním z nejběžnějších je nález tyreoidní uzliny, buď vámi samotnými nebo při kontrole u lékaře. Uzlina je bulka, kterou můžete nahmatat v blízkosti štítné žlázy. Uzliny nejsou ničím zvláštním a pouze 5 % z nich je rakovinných.

Jedním z nejběžnějších způsobů potvrzení rakoviny štítné žlázy je aspirační biopsie tenkou jehlou. Během této procedury je tenká jehla zavedena kůží do tyreoidní uzliny, z níž se odebere vzorek hmoty. Tento vzorek je pak zkoumán pod mikroskopem. Biopsie jsou rychlé a bezpečné a většinou nepůsobí větší nepříjemnosti.

Příčiny

Vědci často nedokáží určit přesnou příčinu rakoviny štítné žlázy u jednotlivých pacientů. Ačkoli se rakovina štítné žlázy může objevit u kohokoli, existuje několik faktorů, které bývají spojovány s vyšším rizikem vzniku rakoviny štítné žlázy. Mezi ně patří:

  • Vystavení štítné žlázy radiaci, možná během léčby ozařováním hlavy, krku nebo hrudníku v průběhu dětství. Ozařování (radiace) byla před 60. rokem minulého století mnohem častěji používána ke zmenšování zvětšených mandlí nebo adenoid (nosních mandlí) a léčbě kožních problémů, např. akné.
  • Rodinná anamnéza rakoviny štítné žlázy.

Léčba rakoviny

Existuje mnoho různých způsobů, jak zvládat rakovinu štítné žlázy. Nejběžnější léčbou je chirurgické odstranění nádoru, následované léčbou ozařováním (nazývanou zbytkovým odstraněním), které zabíjí jak normální tyreoidní buňky tak buňky tyreoidního nádoru.

Operace je nejběžnější léčbou a znamená buď částečnou, nebo totální tyreoidektomii (odstranění štítné žlázy). Po totální tyreoidektomii podstupuje většina pacientů zbytkové odstranění (ablaci). Je to důležitý krok, protože ablace by měla pomoci odstranit všechny potenciálně rakovinné buňky štítné žlázy, které možná nebyly odstraněny operací. Při zbytkové ablaci vypijí pacienti nápoj nebo užijí tobolku obsahující radioaktivní jód (RAI), nazývaný také radiojód. Jakékoli zbývající buňky štítné žlázy by měly tento jód zachytit a zahynout. Tento proces používá mnohem větší množství radiace než rutinní snímek celého těla. Obvykle je snášena dobře.

Po dokončení počáteční léčby jsou pacienti převedeni na hormonální opresivní terapii (THST). THST znamená užívání hormonů (T3 a/nebo T4), které nahrazují potřebné hormony, jež by byly vytvářeny štítnou žlázou. To je důležité, protože pokud tyreoidní hormony chybí, snaží se tělo stimulovat větší aktivitu štítné žlázy, což zvyšuje šanci recidivy rakoviny štítné žlázy.

Během THST převezmou tyto hormony úlohu štítné žlázy v regulaci těla, což znamená, že pacienti jsou schopni vrátit se po dokončení terapie k normálnímu životu jen s velmi malým množstvím rozdílů.

Následné pozorování

V několika prvních letech po léčbě rakoviny štítné žlázy budou pacienti podstupovat časté rutinní testy. Pravidelné následné pozorování může zahrnovat:

  • rutinní tělesné vyšetření
  • testování tyreoglobulinu (tg)
  • snímky celého těla

Pro pacienty je nesmírně důležité, aby dodržovali pravidelný rozvrh návštěv následného pozorování u svého lékaře pro ujištění, že se rakovina nevrátila. I když většina rutinních vyšetření neodhalí nic, co by vzbudilo obavy, vyvine se u některých pacientů recidivující tumor v oblasti štítné žlázy nebo metastazující recidiva.

Rutinní testování

Lékaři během testů následného pozorování sledují, zda se znovu nevyvinula rakovina. Jedním ze způsobů je kontrola činnosti štítné žlázy v těle. Dva nejběžnější testy pro následné pozorování jsou tyreoglobulinové (Tg) testy a snímky celého těla. Oba dokáží odhalit přítomnost aktivity štítné žlázy. Test Tg měří množství tyreoglobulinu v krvi. Pacienti, jimž byla štítná žláza odstraněna (totální tyreoidektomií), by měli mít v krvi malé nebo žádné množství Tg.

Snímkování celého těla (WBS) využívá radiojód (RAI) ke kontrole tyreoidních buněk. Množství RAI používané pro WBS je značně nižší než při odstraňování a je zcela bezpečné. Asi dva dny po vypití nápoje nebo spolknutí tobolky, které obsahují RAI, jsou pacienti snímkováni velkým rentgenem. Jakékoli tyreoidní buňky nacházející se kdekoli v těle zachytí RAI a ukáží se na rentgenu jako tečky.

Jak testování pomocí RAI tak WBS obvykle vyžaduje, aby pacienti měli v krvi hormon stimulující štítnou žlázu (TSH), který stimuluje aktivitu zbývajících nebo nově vzniklých tyreoidních buněk. Donedávna museli pacienti přestat užívat tyreoidní hormony několik týdnů před testováním a po něm, aby bylo tělu umožněno produkovat TSH. Ukončení tyreoidní léčby (nástup hypotyreoidního stavu) nemá na některé lidi žádný vliv, zatímco pro mnohé je tento stav nepříjemný a v některých případech netolerovatelný.

Naštěstí od roku 1998 existuje alternativní terapie, která umožňuje některým pacientům pokračovat v užívání hormonů T3 a T4 během testování a zabránit tak často vysilujícím účinkům hypotyreoidního stavu. Více informací se dozvíte v kompletních informacích o přípravku.

Zdroj

Vlček P. Rakovina štítné žlázy (Současné diagnostické a léčebné možnosti). Praha: Vydavatelství MF, 2012.

Stárka L. Endokrinologie. Praha: Triton, 2010.

Sanofi Genzyme
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Czech Republic

IČO: 44848200
DIČ: CZ44848200