Oblasti léčby

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (zkráceně RS) je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu) a způsobuje rozpad myelinových pochev (tzv. demyelinizaci). To v důsledku znamená, že nervové výběžky (axony) již nadále nejsou schopny účinně přenášet nervové vzruchy, což způsobuje celou řadu neurologických obtíží. V místě zánětlivého ložiska v bílé hmotě mozku vzniká zjizvení (odborně plaky či léze). Nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let) a její výskyt je častější u žen (přibližně v poměru 2 : 1).

Příčiny vzniku

Přestože o procesech, které se podílejí na rozvoji choroby, je známo mnoho, samotná příčina vzniku onemocnění je stále neznámá. Mezi teorie příčin vzniku patří genetické vlivy či infekce. Během studií došlo i k odhalení různých rizikových faktorů prostředí.

Příznaky

U roztroušené sklerózy se mohou vyskytnout prakticky jakékoliv neurologické symptomy. Mohou se objevovat změny v citlivosti, svalové slabosti, svalové křeče, pohybové obtíže, obtíže s koordinací a rovnováhou, problémy s řečí nebo polykáním, zrakové problémy, únava, akutní nebo chronické bolesti či močové a střevní potíže. Mezi běžné symptomy patří rovněž kognitivní poruchy různého stupně a emocionální příznaky deprese či změn nálady. Riziko atak zvyšují infekce, jako je nachlazení či chřipka. Spouštěčem ataky může být i stres. Náchylnost k atace může ovlivnit i těhotenství a porod.

Diagnostika

V současné době se od roku 2001 používají McDonaldova kritéria, která se zaměřují na prokázání RS za pomoci klinických, laboratorních a radiologických dat. Mezi nejčastěji používané diagnostické nástroje patří magnetická rezonance (MRI), analýza mozkomíšního moku a evokované potenciály. Magnetická rezonance mozku a páteře zobrazí oblasti, kde proběhla demyelinizace (léze či plaky). Pro zvýraznění aktivních lézí může být nitrožilně podána kontrastní látka gadolinium.

Formy roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza se podle průběhu dělí na čtyři formy. Nejčastější forma RS (tzv.relaps remitentní) je charakteristická střídáním atak (prudké zhoršení příznaků) a remisí a trvá zpravidla několik let. Trpí jí 80 – 90% pacientů. Mezi atakami mohou symptomy zcela vymizet, i přesto však často přetrvávají, zejména v případě pokročilejších stadií nemoci, neurologické potíže.

Dalšími formami RS jsou: sekundárně progresivní, primárně progresivní a relabující progresivní forma.

Léčba

Pro roztroušenou sklerózu neexistuje žádná známá kauzální léčba. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží, předcházení nových atak, zpomalení progrese onemocnění a zabránění invaliditě (symptomatologická léčba).

Zdroj

Ambler Z. Klinická neurologie. Obecná část. Praha: Triton, 2008.

Bednařík J, Ambler Z. et al. Klinická neurologie. Speciální část. Praha: Triton, 2010.

Havrdová E. Roztroušená skleróza. Praha: Maxdorf, 2009.

Sanofi Genzyme
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Czech Republic

IČO: 44848200
DIČ: CZ44848200